انشا یار

مرجع انشا

انشا در مورد آهنگ سرود ملی

۰ نظر

انشا در مورد آهنگ سرود ملی

در این مطلب از انشا یار ، انشا در مورد آهنگ سرود ملی را اماده کردیم.برای دیدن انشا در مورد آهنگ سرود ملی صفحه ۵۳ پایه هشتم به ادامه مطلب مراجعه کنید.
http://bayanbox.ir/view/1031977246741286830/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C.jpg
۰ ۰

انشا در مورد صدای باران نگارش هشتم

۰ نظر

انشا در مورد صدای باران نگارش هشتم

در این مطلب از انشا یار ، انشا در مورد صدای باران نگارش هشتم را آماده کردیم.برای دیدن انشا در مورد صدای باران نگارش هشتم به ادامه مطلب مراجعه کنید.
http://bayanbox.ir/view/7629869498215038439/456653.jpg

۰ ۰

انشا و بازنویسی ضرب المثل آدمی نان خورد از دولت یاد پایه دوازدهم

۰ نظر

انشا و بازنویسی ضرب المثل آدمی نان خورد از دولت یاد پایه دوازدهم

http://bayanbox.ir/view/2797136348637636360/34626.jpg
۱ ۰

انشا درباره پاییز کتاب مهارت های نوشتاری پایه هفتم صفحه 20

۰ نظر

انشا درباره پاییز کتاب مهارت های نوشتاری پایه هفتم صفحه 20

در این مطلب از انشا یار ، انشا درباره پاییز را اماده کردیم.برای دیدن انشا درباره پاییز کتاب مهارت های نوشتاری پایه هفتم صفحه 20 به ادامه مطلب مراجعه کنید.

http://bayanbox.ir/view/6342093303650138499/4356.jpg

۱ ۰

انشا در مورد اربعین

۰ نظر

انشا در مورد اربعین

در این مطلب از انشا یار ، انشا در مورد اربعین را آماده کردیم.برای دیدن انشا در مورد اربعین به ادامه مطلب مراجعه کنید.
http://bayanbox.ir/view/3925524508366766156/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86.png
۱ ۰

انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم

۰ نظر

انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم

در این مطلب از سایت انشا یار انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم را اماده کردیم.
http://bayanbox.ir/view/5842355893607075212/346.jpg
۱ ۰

مثل نویسی از دل برود هرآنکه از دیده برفت صفحه ۲۶ پایه دوازدهم

۰ نظر

مثل نویسی از دل برود هرآنکه از دیده برفت صفحه ۲۶ پایه دوازدهم

http://bayanbox.ir/view/4752735436092757610/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AA.jpg
۱ ۰

بازنویسی و شعر گردانی ز کوی یار می آید،نسیم نوروزی پایه یازدهم

۰ نظر

بازنویسی و شعر گردانی ز کوی یار می آید،نسیم نوروزی پایه یازدهم

http://bayanbox.ir/view/4811350106439144772/5456.jpg

۱ ۰

موضوعی را انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن متنی را بنویسید پایه یازدهم

۰ نظر

موضوعی را انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن متنی را بنویسید پایه یازدهم

http://bayanbox.ir/view/2799346428784248642/6346.jpg
۰ ۰

انشا و تمرین درباره یکی از خاطرات زندگی خود صفحه 24 نگارش پایه دوازدهم

۰ نظر

انشا و تمرین درباره یکی از خاطرات زندگی خود صفحه 24 نگارش پایه دوازدهم

انشا در مورد یکی از خاطرات زندگی خود
۱ ۰
انشا پایه هفتم،انشا پایه هشتم،انشا پایه نهم،انشا پایه دهم،انشا پایه یازدهم،پایه دوازدهم
تگ ها
موضوع انشا در مورد صدای باران انشای زیبا درباره باران انشا صدای باران نگارش هشتم انشا در مورد صدای باران مثل نویسی آدمی نان خورد از دولت یاد صفحه۲۶ پایه دوازدهم مثل نویسی آدمی نان خورد از دولت یاد صفحه26 پایه دوازدهم مثل نویسی آدمی نان خورد از دولت یاد انشا پایه دوازدهم درباره آدمی نان خورد از دولت یاد انشا درمورد پاییز 2 انشا زیبا درباره پاییز انشا درباره فصل پاییز و توصیف زیبایی های آن انشا با موضوع فصل پاییز گسترش ضرب المثل آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم مثل نویسی صفحه 93 دوازدهم افتاب پشت ابر نمی ماند سترش ضرب المثل آفتاب پشت ابر نمی ماند صفحه 96 چ انشا درباره در مورد گسترش ضرب المثل آفتاب پشت ابر نمی ماند انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم کامل انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند افتاب پشت ابر نمی ماند صفحه 96 نگارش دوازدهم مثل نویسی صفحه ۲۷ نگارش دوازدهم مثل نویسی از دل برود هرآنکه از دیده برفت صفحه ۲۶ پایه دوازدهم مثل نویسی از دل برود هرآنکه از دیده برفت صفحه ۲۶ مثل نویسی از دل برود هرآنکه از دیده برفت انشاء از دل برود هرآنکه از دیده برفت انشا درباره از دل برود هر آن که از دیده برفت از دل برود هرآنکه از دیده برفت نسیم نوروزی پایه یازدهم شعر گردانی پایه یازدهم در مورد ز کوی یار می آید شعر گردانی ز کوی یار می آید تفسیر شعر ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی معنی شعر ای نام تو بهترین سرآغاز
آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان